Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας δίδονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης, δεν αποτελούν νομική, φορολογική ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική συμβουλή και δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη  από την χρήση των πληροφοριών αυτών.
Για εξειδικευμένες  συμβουλές, σας συστήνουμε όπως απευθυνθείτε στους επαγγελματίες συμβούλους της Εταιρείας μας.