Εισαγωγή

Με περηφάνια σας παρουσιάζουμε την εταιρεία μας MGI ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ η οποία ιδρύθηκε το 1973 και σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλυτέρων ελεγκτικών, λογιστικών, φορολογικών και συμβούλων επιχειρήσεων της Κύπρου.

Οι Πελάτες μας

Οι πελάτες της MGI ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ είναι στενά συνδεδεμένοι με την μακρόχρονη ιστορία μας. Για 50 ετή, απολαμβάνουν την προσωπική φροντίδα των Διευθυντών μας και του έμπειρου προσωπικού μας.

Η MGI ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ είναι μια εταιρεία που ξεχωρίζει

Με την πάροδο των χρόνων έχουμε καταξιωθεί σαν επαγγελματίες για την επιμονή, την αξιοπιστία μας και την αποτελεσματικότητά μας στην επίλυση προβλημάτων των πελατών μας. Οι πελάτες αποτείνονται σε εμάς λόγω της επιδεξιότητας και της πολύπλευρης πείρας μας όπως επίσης για τις εξειδικευμένες λύσεις που προτείνουμε.

Η MGI ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ προσφέρει πολύ περισσότερα από τις συνηθισμένες ελεγκτικές εταιρείες

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με τους πελάτες σε προσωπικό επίπεδο και αναπτύσσουμε στενούς επαγγελματικούς δεσμούς βασισμένους σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμό.

Η MGI ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ αναμένει τις ανάγκες σας και προτείνει τις πιο σωστές λύσεις

Δεν κατανοούμε μόνο τις ανάγκες σας αλλά είμαστε σε θέση σε σύντομο χρονικό διάστημα να τις αναμένουμε ούτως ώστε να σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου επαγγελματικές υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στην εταιρεία σας. Αυτές οι υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων λογιστικές, ελεγκτικές, χρηματοδοτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ίδρυσης και διαχείρισης Κυπριακών εταιρειών και εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων, δημοσιοποιήσεις εταιρειών και κυρίως εξειδικευμένες φορολογικές υπηρεσίες σε ξένους και Κύπριους.

Γιατί να επιλέξετε τη MGI ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ σαν Ελεγκτές, Φορολογικούς και Επαγγελματικούς Συμβούλους σας

Μαζί μας:
• Θα είστε πάντοτε ένας ξεχωριστός πελάτης.
• Θα έχετε μια στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση μαζί μας βασισμένη σε αμοιβαία εμπιστοσύνη.
• Θα σας παρέχουμε καινούργιες ιδέες και εμπνευσμένες λύσεις.
• Θα αντιληφθείτε ότι η ακεραιότητα μας δεν συμβιβάζεται.

Ικανότητα – Εμπειρία – Προσωπική Φροντίδα – Εμπνευσμένες λύσεις