Σύμβουλοι

Γρηγόρης Ν. Πέτσα

Διευθύνων Σύμβουλος

+357 22 451555


Λώρια Γρηγορίου

Φορολογικός Σύμβουλος

+357 22 451555


Μάριος Αναστάση

Σύμβουλος για Διεθνή Πρότυπα

+357 22 451555