Σύμβουλοι

Γρηγόρης Ν. Πέτσα

Διευθύνων Σύμβουλος

+357 22 451555


Μάρκος Δ. Μάρκου

Σύμβουλος γραφείου Πάφου

+357 26 933957


Λώρια Γρηγορίου

Φορολογικός Σύμβουλος

+357 22 451555


Μάριος Αναστάση

Σύμβουλος για Διεθνή Πρότυπα

+357 22 451555