ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

GREG TOWER
Φλωρίνης 7
Τ.Θ. 24854
1304 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλέφωνο:+357 22 451555
Φαξ: +357 22 451556
e-mail: nicosia@gregoriou.com

ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ
Πατσαλίδου Κωρτ
Σπύρου Κυπριανού 11
2ος Όροφος
Τ.Θ. 53442
3302 Λεμεσός
Κύπρος
Τηλ: +357 25 338850
Φαξ: +357 25 338851
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: limassol@gregoriou.com