Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ

Ο αιμοδότης της εταιρείας μας είναι το προσωπικό μας. Σ’αυτούς στηρίζεται η επιτυχία μας. Είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μας. Εργοδοτούμε αριστούχα και ταλαντούχα άτομα αποφοίτους κυρίως πανεπιστημίων και τους βοηθούμε να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους μέσω των εμπειριών μας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ MGI ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 • Η εταιρεία μας θεωρεί ότι η εκπαίδευση παίζει ένα σοβαρό ρόλο για την επίτευξη του στόχου της, που δεν είναι άλλος από την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας. Η προσπάθεια μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση με σεμινάρια που οργανώνει η εταιρείας μας είτε ενδοτμηματικά είτε εξωτερικά σεμινάρια. Οι στόχοι μας δεν είναι μόνο να αναπτύξουμε τις τεχνικές, εμπορικές και διοικητικές τους ικανότητες για να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες των πελατών μας αλλά επίσης να τους κρατάμε συνεχώς ενήμερους με τις εξελίξεις του επαγγέλματος.
 • Παρέχουμε πολύπλευρη εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει λογιστικές, ελεγκτικές και φορολογικές υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα πελατών στους οποίους συμπεριλαμβάνονται δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, συνεταιρισμοί και ιδιώτες.
 • Πάνω σε τακτική βάση οργανώνουμε διάφορα σεμινάρια. Αυτά σχεδιάζονται και παρουσιάζονται είτε από τους Διευθυντές ή Συνεταίρους της εταιρείας. Ο σκοπός τους είναι το προσωπικό να αποκτήσει πρακτικές εμπειρίες σε θέματα φορολογίας, διεθνών λογιστικών προτύπων κ.λ.π.

ΤΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΜΕ

 • Ευέλικτο ωράριο που συμπεριλαμβάνει 2 ελεύθερα απογεύματα την εβδομάδα.
 • Φιλικό και προσιτό επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Έμφαση στην ισορροπία εργασίας και ποιοτικής ζωής.
 • Προσφέρονται ελκυστικά πακέτα αποδοχών.
 • Πολύ χαμηλή μετακίνηση προσωπικού.

Η Εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένη για εκπαίδευση

 • Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)- ACA
  Η εταιρεία μας είναι μια από τις πρώτες τέσσερις ελεγκτικές εταιρείες που έχει πάρει έγκριση κατόπιν ποιοτικού ελέγχου από το μεγαλύτερο σώμα Λογιστών και Ελεγκτών στο κόσμο των Chartered Accountants of England and Wales για εκπαίδευση αποφοίτων πανεπιστημίου για απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου ACA. Το γεγονός αυτό υποδηλεί το υψηλό επίπεδο γνώσεων και εμπειριών που διαθέτουμε.
 • Institute of Chartered Certified Accountants- ACCA
  Η εταιρεία μας έχει επίσης έγκριση για εκπαίδευση Chartered Certified Accountants ACCA

Σεμινάρια από τρίτους

Η εταιρεία μας ενθαρρύνει το προσωπικό μας να συμμετέχει σε εξειδικευμένα σεμινάρια που οργανώνει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή και άλλοι επαγγελματίες για θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε μαζί με το βιογραφικό σας σημείωμα επιστολή που να αναφέρει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε. (CV attach / Covering letter attach)

 • Max. file size: 50 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.