Ο αιμοδότης της εταιρείας μας είναι το προσωπικό μας. Σ’αυτούς στηρίζεται η επιτυχία μας. Είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο μας. Εργοδοτούμε αριστούχα και ταλαντούχα άτομα αποφοίτους κυρίως πανεπιστημίων και τους βοηθούμε να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους μέσω των εμπειριών μας.

Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας θεωρεί ότι η εκπαίδευση παίζει ένα σοβαρό ρόλο για την επίτευξη του στόχου της, που δεν είναι άλλος από την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας. Η προσπάθεια μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση με σεμινάρια που οργανώνει η εταιρείας μας είτε ενδοτμηματικά είτε εξωτερικά σεμινάρια. Οι στόχοι μας δεν είναι μόνο να αναπτύξουμε τις τεχνικές, εμπορικές και διοικητικές τους ικανότητες για να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες των πελατών μας αλλά επίσης να τους κρατάμε συνεχώς ενήμερους με τις εξελίξεις του επαγγέλματος.

Σεμινάρια από την Εταιρεία μας

Πάνω σε τακτική βάση οργανώνουμε διάφορα σεμινάρια. Αυτά σχεδιάζονται και παρουσιάζονται είτε από τους Διευθυντές  της εταιρείας είτε από εξωτερικούς συνεργάτες που ειδικεύονται σε διάφορα θέματα. Ο σκοπός μας είναι το προσωπικό να αποκτήσει πρακτικές εμπειρίες σε θέματα φορολογίας, διεθνών λογιστικών προτύπων και διεθνών προτύπων ελέγχου κ.λ.π.

Σεμινάρια από τρίτους

Η εταιρεία μας ενθαρρύνει το προσωπικό μας να συμμετέχει σε εξειδικευμένα σεμινάρια που οργανώνει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή και άλλοι επαγγελματίες για θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Η Εταιρεία μας είναι εξουσιοδοτημένη για εκπαίδευση

Η εταιρεία μας είναι μια από τις πρώτες τέσσερις ελεγκτικές εταιρείες που έχει πάρει έγκριση κατόπιν ποιοτικού ελέγχου από το μεγαλύτερο σώμα Λογιστών και Ελεγκτών στο κόσμο των Chartered Accountants of England and Wales για εκπαίδευση αποφοίτων πανεπιστημίου για απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου ACA. Το γεγονός αυτό υποδηλεί το υψηλό επίπεδο γνώσεων και εμπειριών που διαθέτουμε.

Η εταιρεία μας είναι επίσης εγκριμένη για την εκπαίδευση Chartered Certified Accountants (ACCA).