Οι πελάτες της εταιρείας μας, είναι στενά συνδεδεμένοι με την μακρόχρονη ιστορία μας. Πολλοί από τους μικρούς πελάτες που άρχισαν μαζί μας από τα πρώτα μας βήματα έχουν μεγαλώσει και μετατραπεί σε πολύ ισχυρούς οικονομικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεχίζουν να απολαμβάνουν την προσωπική φροντίδα των συνεταίρων και του έμπειρου προσωπικού της εταιρείας μας.

Μερικές κατηγορίες πελατών μας
 • Εργοληπτικές εταιρείες και εταιρείες ανάπτυξης γης
 • Εταιρείες οδοποιϊας και έτοιμου σκυροδέματος
 • Βιομηχανίες ένδυσης, υπόδησης
 • Εταιρείες γενικού εμπορίου
 • Εκδοτικές εταιρείες καθημερινών εφημερίδων
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Ταξιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Φάρμες και Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικές Κλινικές
 • Πολυκαταστήματα Λιανικής Πώλησης
 • Επαγγελματίες όπως Ιατροί, Δικηγόροι, Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί και Εκτιμητές Γης
 • Εταιρείες εκμετάλευσης αϋλών περιουσικών στοιχείων
 • Διεθνή εμπιστεύματα
 • Χρηματοδοτικές εταιρείες
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Εταιρείες Ασφάλειας (ιδιωτική αστυνομία)
 • Εταιρείες Κατεπιστευμάτων
 • Χρηματιστηριακά Γραφεία
 • Εταιρείες Υψηλής Τεχνολογίας
 • Εταιρείες Forex